Desc Logo Desc Satellite

интегрирана система за управление


 
Интегрирана система за управление Сателит

Пакетът Desc Satellite e един съвременен софтуер за управление на малкия и среден бизнес, включващ пълно решение за динамичните изисквания на един модерен офис. Обхванати са различни аспекти от цялостната дейност на фирмите, удовлетворяващи необходимите счетоводни, управленски и информационни нужди на всяко предприятие.

Desc Satellite е разработен в съвместно сътрудничество на екип от счетоводители и програмисти, за да задоволим собствените си високи критерии за необходимостта от счетоводен и бизнес софтуер, а впоследствие и да предложим на всички едно професионално и комплексно решение, съобразено с нуждите и възможностите на пазара.

Продуктът е изграден на фунционален принцип, като всички модули са интегрирани в един общ изпълним модул. Достъпът до тях е възможен с няколко кликвания на мишката, без да се стартират многобройни програми. С това се улеснява навигацията и логическата цялост на различните фунционални възможности на програмата.

Desc Satellite включва следните взаимосвързани функционални модули:
 • Склад - складово стопанство и материални запаси
 • Магазин - фактуриране, проформи, експедиция
 • Реализация - продажби, следене на ресторант
 • Каса - ордери, разчети с контрагенти
 • Счетоводство - в процес на разработка
 • Банкови - печат на плат. нареждане(бюджетно)

Функционални характеристики:
 • многофирмена работа и многопотребителски достъп
 • администриране правата за достъп на отделните потребители
 • експорт и импорт на данни в разнообразни формати
 • директна връзка с касов апарат и отчети в реално време
 • връзка с етикетен принтер за печат на баркодове по артикули
 • печат на клиентски сметки на компактен термопринтер
 • следене на разплащанията и разчетите с контрагенти
 • запис на файловете за предаване на ДДС на дискета
 • рецептурник за компонентите на съставните изделия
 • вложени рецепти в компонентите на съставните изделия
 • калкулация на себестойност по различни методи
 • инвентаризация на съставни и несъставни материали
 • връзка с ресторантска програма за отчитане на продажбите
 • връзка с POS-терминал за регистриране на продажбите
 • обмен на данни между отдалечени обекти на предприятието
 • връзка с 'PharmaStore' за представяне фактури на дискета
 • печат на банкови документи на безконечна хартия(бланка)
 • основни клавиши за бърз достъп при работа с клавиатура

:: За нас е удоволствие да бъдем Ваш доставчик и партньор.

+: Благодарим Ви за проявеният интерес към нашата система!
Начало Новини Актуализации Форум Документация Клиенти Ние Valid HTML 4.01! Valid CSS!